Mistä asioista kameravalvontajärjestelmän hinta muodostuu?

Kokonaisuuden hintaan vaikuttavat laitteet, asennus, palvelut, ylläpito ja lisenssimaksut järjestelmän koko elinkaaren ajalta.

Valvontakameralaitteiston välttämättömiä osia ovat: 

1. Valvontakamerat

2. Tietoliikennekaapelointi ja sähköjohdot kameroille, pl. tietoliikennekaapeloinnista virtaa saavat PoE-kamerat (Power over Ethernet)

3. Kaapelointien ja sähköjohtojen koteloinnit tai muut suojaukset

4. Kameroiden kiinnitykseen tarvittavat asennusosat, jalustat ja kiinnikkeet

5. Tallennusratkaisu (paikallinen tallennin, pilvipalvelu tai näiden yhdistelmä)

6. Katselupisteiden vaatimat monitorit ja työasemat

7. Verkkokytkimet ja muut verkkolaitteet

8. Tarvittaessa langaton tiedonsiirto

 

Valitun laitekokonaisuuden lisäksi hintaan vaikuttavat palvelut:

1. Kameroiden ja palvelimien asennus (ohjelmistolisenssien aktivointi, käyttäjien ja käyttöoikeuksien määrittely, salasanojen asetus valvontakameroille, kuvatahdin määrittely, kuvien pakkaus, tallennusajan määrittely, analytiikkaominaisuuksien asentaminen, maskien tai sumennusten määrittely, tietoturva-asetukset jne.)

2. Tarvittaessa läpivientien tekeminen seiniin (timanttiporaus)

3. Kaapelointi- ja sähkötyöt

4. Kameroiden asennus, suuntaaminen ja tarkennus paikan päällä

5. Tallennusratkaisun (pilvipalvelu) ja mahdollisen tietoliikenneyhteyden kuukausimaksut

6. Videoiden hallintajärjestelmän (VMS) vuotuiset lisenssimaksut

7. Kuukausimaksulliset ylläpito- ja huoltopalvelut

8. Vuosihuollot

9. Viankorjaukset

10. Tietoverkkoon tehtävät muutokset (Esim. kiinteä IP-osoite operaattorilta ja nopeamman tiedonsiirtoyhteyden hankinta)

11. Käyttäjien koulutus

 

Asennusvaiheessa suuria lisäkuluja aiheuttavat sähkö- ja kaapelointityöt, mikäli niitä varten joudutaan poraamaan reittejä seinien läpi tai kaivamaan maata esimerkiksi sähköjohdon ja tietoliikennekaapelin vetämiseksi paikalle. Esimerkiksi kiinteistön LVIS-remontin yhteydessä on erittäin kannatettavaa ottaa huomioon valvontakameroiden tarve.


Valvontakamerat lähettävät paljon dataa tietoverkkoon. Kameroita valittaessa on tärkeää huomioida tallennusjärjestelmän ja VMS-ohjelmiston verkkoliitäntöjen kapasiteetin riittävyys. Usein laadukkaalla kuvan pakkaamisella voidaan säästää tiedonsiirtoverkon kapasiteettia. Joskus voidaan joutua hankkimaan operaattorilta nopeampi laajakaistayhteys.

Huom. Kuvanlaatuun liittyvillä asetuksilla (kuvatahti, resoluutio, kuvien pakkaaminen ja tallennusaika) on olennainen vaikutus järjestelmän tiedonsiirron kapasiteetin käyttöön. Näillä voidaan vaikuttaa järjestelmän kuukausittaisiin käyttökustannuksiin ja saada aikaan säästöjä järjestelmän elinkaaren aikana. 

Huomioi järjestelmän elinkaarikustannukset ja käytettävyys

Tyypillisesti kameravalvontajärjestelmien hintoja vertaillaan keskenään vain laitteiden osalta hankintahetkellä saaduista tarjouksista. Tärkeää olisi kuitenkin muistaa, että järjestelmä hankintaan vähintään viiden vuoden käyttöajaksi, todennäköisesti jopa pidemmäksi ajaksi.

Erityisesti ammattimaisessa käytössä valvontakamerajärjestelmässä kannattaa painottaa elinkaaren aikaisia palveluita ja kustannuksia, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen kuinka käyttökelpoisena investointi pysyy pitkällä aikavälillä ja miten sitä voidaan huoltaa, laajentaa ja hankkia varaosia. Useilla yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla voi olla myös tarve pitää huolta erityisesti tietoturvasta, jolloin laite- ja ohjelmistovalinnoissa täytyy priorisoida tietoturvasertifioituja tuotteita ja huolehtia siitä, että ohjelmistopäivitykset tulevat ajan mittaan tehtyä. 

Markkinoilla on toimijoita, jotka väittävät että valvontakameroihin ei tarvita ohjelmistopäivityksiä milloinkaan. Valitettavasti se ei pidä paikkansa, sillä kaikki IT-järjestelmät kehittyvät kaiken aikaa, ohjelmistoista löytyy aina virheitä ja tietoturva-aukkoja, joita hakkerit yrittävät hyödyntää murtautuakseen sisälle järjestelmiin.

Olet ehkä huomannut, että jopa kuluttajille myytävissä tietokoneissa tai älypuhelimissa pitää välittömästi tehdä ohjelmiston päivitys, sillä tehtaalla asennettu käyttöjärjestelmä on jo ehtinyt vanhentua matkalla loppuasiakkaalle. Sama piirre koskee kaikkia IT-laitteita, myös valvontakamerajärjestelmiä. Ohjelmistopäivityksiä on aina tarjolla vastuullisilla laite- ja ohjelmistovalmistajilla.

Mitä huomioida tarjouspyynnössä?

Asiakkaan näkökulmasta on järkevää määritellä mahdollisimman täsmällisesti tarjouspyynnössä mille tasolle järjestelmän asennus pitää hoitaa. Riittääkö se, että kamerat ovat kiinnitettyinä ja suunnattuina asennuspaikoillaan sähkö- ja tietoliikenneverkkoon kytkettyinä? Ja onko tarkoitus, että yrityksen IT-osasto huolehtii palvelimen asennuksen kaikkine määrittelyineen? Vai tulisiko ammattimaisten järjestelmä- ja kameravalvonta-asentajien huolehtia kaikesta käyttövalmiiksi saakka? 

Kuten yllä listauksesta voi huomata, kameravalvontajärjestelmä on paljon laajempi kokonaisuus kuin pelkät valvontakamerat. Tästä syystä tarjouspyynnön laatijan on syytä perehtyä kohteeseen ja aihepiiriin riittävän laajasti, jotta pettymyksiltä vältytään ja osataan verrata tarjouksia riittävällä tarkkuudella. Ainoastaan kameroiden hintoja vertailemalla ei voi tehdä oikeaa valintaa, sillä ne ovat vain osa laajempaa kokonaisuutta. On perusteltua huomioida investoinnin pitkä elinkaari ja painottaa jatkuvuuteen tähtääviä valintoja, koska ne ovat pitkällä aikavälillä edullisempia kuin halvat järjestelmät, joihin ei saa ylläpitoa tulevina vuosina.