Mitä tarkoitetaan pilvipalvelulla?

Pilvipalvelu on yleistynyt termi tiedon tallentamisesta oman tallentimen sijaan palveluntarjoajan palvelimelle. Kameravalvonnassa on useita erilaisia ratkaisuja, joissa pilvipalveluun voidaan rakentaa järjestelmän toimintoja käyttäjän tarpeen mukaan.

Eri toimittajilla, palvelutarjoajilla sekä myös käyttäjillä on erilaisia käsityksiä kameravalvonnan pilvipalvelusta.  Joillekin pilvipalvelua on se, että kohteessa olevassa kameratallentimessa on etäkäyttöyhteys. Mielestämme sen kaltainen ratkaisu ei vielä vastaa pilvipalvelua, vaan parhaimmillaan pilvipalvelussa ei tarvita tallenninta valvottavassa kohteessa lainkaan.

Pilvipalvelun voi toteuttaa tyypillisesti julkisen verkon palveluna (public cloud), yksityisessä verkossa (private cloud) tai niiden yhdistelmänä (Hybrid cloud).

On myös mahdollista räätälöidä mitä kameravalvonnan osia tuotetaan pilvipalvelussa ja mitä kohteen laitteistolla. Parhaimmillaan kaikki kameravalvontadata kulkee suoraan pilveen ja kohteessa tarvitaan vain kamerat ja tietoliikenneyhteys. Mutta on myös mahdollista keskittää hallintadata (käyttäjädata, asetukset, säännöt, lokit jne.) pilveen ja hoitaa edelleen tallentaminen kohteessa olevalla tallennuspalvelimella. Tämä voi olla perusteltua jos valvottavassa kohteessa on runsaasti kameroita ja/tai tietoliikenneyhteyden kaistanmäärä rajallinen.

Puolueetonta vertailua eri kameravalvontapilvipalvelujen (VSaaS) ominaisuuksista ja eroista löytyy esim. englanninkielisenä https://ipvm.com -sivustolta.

Pilvipalvelun käytön tärkein perustelu lienee se, että tallennustilan tarpeeseen ei vaadita investointia omaan palvelimeen, eikä myöskään tarvitse huolehtia osaamista vaativan palvelimen ylläpidosta.