Mitä ylläpitoa kameravalvontajärjestelmä vaatii?

Kameravalvontajärjestelmä on investointi, joka tehdään tyypillisesti 5-10 vuoden ajaksi. Järjestelmän toimivuuden ja tietoturvan kannalta tärkeimpiä ovat ohjelmistopäivitykset.

1. Ohjelmistopäivitykset

Erityisesti ammattimaisessa käytössä valvontakamerajärjestelmässä kannattaa painottaa elinkaaren aikaisia palveluita ja ohjelmistopäivitysten tekemistä, sillä ne ylläpitävät järjestelmän toimintakuntoa. Vastuulliset laitevalmistajat ilmoittavat havaitsemistaan ohjelmistovirheistä tai tietoturva-aukoista ja julkaisevat ohjelmistopäivityksiä nopeasti.

Ohjelmistopäivitysten tekemisestä voi huolehtia itse tai antaa tehtävä valvontakamerayrityksen tehtäväksi.

2.  Linssien ja koteloiden puhdistus

Varsinkin kovin pölyisissä kohteissa myös valvontakameran linssi tai kameraa suojaava kupu saattaa ajan myötä likaantua. Kuvanlaatu paranee säännöllisesti pölyt pyyhkimällä valmistajan suosittelemalla tavalla. Pyyhkimisessä ei kannata käyttää liikaa voimaa tai kovia pesuaineita, jotta linssi ei naarmuunnu ja kuvan suuntaus liikahda vinoon.

3. Tietoturva

Useilla yrityksillä ja julkisilla organisaatioilla voi olla tarve pitää huolta erityisesti tietoturvasta, jolloin järjestelmää rakennettaessa ja laajennettaessa laite- ja ohjelmistovalinnoissa täytyy aina priorisoida tietoturvasertifioituja tuotteita koko järjestelmän elinkaaren ajan. Myös ohjelmistopäivitykset tukevat hyvää tietoturvaa. 

4. Käyttäjät

Ajan mittaan käyttäjiä poistuu ja tulee uusia. On tärkeää tietoturvan ja tietosuojan kannalta, että käyttäjätunnuksia on ainoastaan niillä henkilöillä, jotka ovat välttämättä tarpeen. Uudet käyttäjät tulee perehdyttää järjestelmään ja tietosuojaselosteeseen, jotta he ymmärtävät vastuunsa rekisterin pitäjänä.

Käyttöoikeuksia voi myös rajata vain sellaisiin kohteisiin, joihin henkilön esimerkiksi työnsä puolesta on oltava pääsy. Myös tallenteiden käyttöoikeutta kannattaa rajata, jos esimerkiksi varastonhoitaja ei tarvitse muuta kuin reaaliaikaisen näkymän esimerkiksi tuotantotilaan tai lastauslaiturille työtehtäväänsä hoitaakseen, hänelle ei tule antaa käyttöoikeuksia tallenteisiin.


5. Viankorjaukset

IT-järjestelmät ovat monimutkaisia ja voivat vikaantua monista eri syistä johtuen. Järjestelmä yleensä ilmoittaa vikaantumisestaan. Jos laitteisto on täysin paikallinen, se saattaa olla palvelimen antama merkkiääni, joka voi jäädä helposti huomaamatta. Pilvipalveluun kytketyt järjestelmät sen sijaan voivat lähettää vikaviestejä valvomoon tai käyttäjille, joista ne huomataan nopeammin.

 

Emsecin tekninen tuki on asiakkaiden käytettävissä. Mikäli asiakkaalla on käytössä pilvipalvelu, suurin osa viankorjauksista saatetaan tehdä etävalvomosta käsin. Paikallisen järjestelmän ohjelmistopäivitykset ja kameroiden puhdistamiset vaativat asiantuntijan paikan päälle matkustamista. Kysy sopimushinnastoamme ylläpito- ja viankorjauspalvelusta sales@emsec.fi