Mitä eroa on paikallisella tallentimella tai pilvipalvelulla?

Valvontavideoiden tallennusjärjestelmän valinta vaikuttaa sekä hinnoitteluun, että järjestelmän käytettävyyteen. Kaikissa tallennustavoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joten hankintavaiheessa on tärkeää miettiä soveltuvinta ratkaisua.

 

1. Paikallinen tallennin

Perinteisin tapa tallentaa valvontakamerakuvaa on paikallinen tallennin. Sen hyvinä puolina voidaan pitää sitä, että alkuinvestoinnin jälkeen juoksevia kuluja on erittäin vähän. Jos järjestelmää ei ole kytketty internetiin, sen tietoturvariski on vähäinen, mikäli laite on lukitussa tilassa, jonne pääsevät ainoastaan luvalliset henkilöt.

Tämänkaltaisen suljetun järjestelmän huono puoli on se, että järjestelmä herkästi jää oman onnensa nojaan ja sen ylläpito unohtuu. Näin voi tyypillisesti käydä esimerkiksi taloyhtiössä, jossa valvontakuvia on tarve katsella harvakseltaan, ylläpitovastuuta ei ole kenelläkään.

Ajan kuluessa saatetaan törmätään siihen, että kukaan vaihtuneista asukkaista, joiden keskuudesta rekisterinpitäjät/käyttäjät valikoituvat, ei oikeastaan osaakaan käyttää laitteistoa, avata uusia käyttäjätunnuksia ja poistaa vanhoja, saati tehdä järjestelmään päivityksiä.

IT-järjestelmien ylläpito tyypillisesti vaatii perehtynisyyttä ja pitkäjänteistä sitoutumista laitteiston koko elinkaaren ajaksi. Kameravalvonta on herkkä IT-järjestelmä, joka voi vikaantua. Jos sen käyttö on melko passiivista, saattaa käydä niin, että vikaantuminen huomata vasta pitkien aikojen päästä, jolloin tallenteita ei löydy silloin kun niitä kaivataan. Paikallinen järjestelmä saattaa ilmoittaa vikaantumisesta esimerkiksi merkkiäänellä.

Plussat:

+ Vähän ylläpitokuluja.

+ Tietoturvan taso hyvä, jos palvelin on lukitussa tilassa ja internetyhteyttä ei ole.

Miinukset:

- Laitteiston ylläpito ja huolto unohtuu helposti, erityisesti jos sen käyttö on satunnaista.

- Ylläpitovastuu rekisterinpitäjillä/käyttäjillä koko laitteiston elinkaaren ajan.

- Esimerkiksi taloyhtiössä voi olla hankalaa löytää asukkaiden keskuudesta henkilöä, joka sitoutuu ylläpitotehtävään laitteiston koko elinkaaren ajaksi.

- Valvontatallenteita voi katsella ainoastaan palvelimen äärellä, jos laitetta ei ole kytketty internetiin.

- Paikallinen tallennin voi rikkoutua tai se voidaan varastaa ilman että kukaan huomaa mitään pitkiin aikoihin, jos käyttö on satunnaista.

 

2. Pilvitallennus

Pilveen tallentaminen lisää järjestelmän käytettävyyttä ajasta ja paikasta riippumattomaksi. Tyypillisesti päivittäisessä käytössä olevia valvontajärjestelmiä käyttävät useat henkilöt, joten etäkatselumahdollisuus sujuvoittaa käyttöä huomattavasti.

Internetin yli toimivan IT-järjestelmän tietoturvaratkaisujen pitää olla huolellisemmin tehtyjä, jotta kameratallenteisiin tai järjestelmään ei ole pääsyä järjestelmän ulkopuolelta.

Plussat:

+ Järjestelmän käytettävyys on erittäin hyvällä tasolla, ajasta ja paikasta riippumatonta. Valvontatallenteita voi katsoa myös älypuhelimella ja näin ei-toivottuihin tapahtumiin on helpompi puuttua nopeasti.

+ Käyttöoikeuksia on helppo hallita ja rajata.

+ Rikkoutuneet kamerat huomataan nopeasti, sillä Emsec saa tiedon keskuslaitteiston kunnosta etävalvomoon ja vikatilanteisiin voidaan reagoida nopeammin.

+ Järjestelmän ylläpitoa (esim. kameroiden tietoturvapäivityksiä) ja korjauksia on mahdollista hoitaa pitkälti etäyhteyksin. Kulkemista paikan päälle ei aina välttämättä tarvita.

+ Useilla paikkakunnilla toimiva yritys tai organisaatio voi hallinnoida kaikkien toimipisteiden valvontakamerajärjestelmiä keskitetysti pilvipalvelun avulla. Tämä helpottaa merkittävästi IT- ja turvallisuusosastojen työkuormaa. 

Miinukset:

- Pilvipalvelutallennuksella on kuukausimaksu tallennuskapasiteetin mukaan.

- Tietoturvaan on kiinnitettävä enemmän huomiota, koska valvontakuvat kulkevat internetissä. Emsecin ratkaisussa käytetään aina turvaverkkoa.

3. Pilvitallennus + paikallinen tallennin

Käyttötapauksesta riippuen joillekin yrityksille ja organisaatioille paikallisen palvelimen ja pilvipalvelun yhdistelmä soveltuu parhaiten. Esimerkiksi jos kameroita on paljon tai on tarvetta katsella tallenteita paikallisesti, voi olla hyvä ratkaisu hyödyntää paikallista tallenninta, jolloin kuva ei kierrä pilven kautta.

Mikäli valvottavaan kohteeseen ei ole saatavissa nopeaa tietoliikenneyhtyettä ja kameroita on paljon, voi olla että paikallinen tallennin on välttämätön pilvipalvelun ohella, sillä kaikkea dataa ei saada riittävän nopeasti siirrettyä pilvipalveluun. 

Jos kohde on kriittinen ja halutaan olla varmoja, että tallenteet aina löytyvät jostain, voidaan esimerkiksi pilvipalvelun tietoliikennekatkosten varalta hyödyntää myös paikallista tallenninta.

Paikallista tallenninta voidaan hallita ja ylläpitää pilvipalvelun kautta, sekä saada sen antamat hälytykset myös etäyhteyden päähän.

Plussat:

+ Tallenteiden tuplavarmistus

+ Mahdollistaa paikallisen palvelimen etäkäytön

+ Tietoliikennekatkokset eivät vaikuta tapahtumien tallentamiseen

+ Viat ja häiriöt paikallisessa palvelimessa huomataan etänä nopeammin

Miinukset:

- Enemmän kuluja laitteista, tietoliikenteestä ja pilvipalvelun kuukausiveloituksesta

- Tietoturvaan pitää kiinnittää enemmän huomiota kuin täysin paikallisessa järjestelmässä